Hoe werkt inzage?

We beperken ons hier tot registraties van de politie en inlichtingendiensten.
De registers van politie en inlichtingendiensten vallen niet onder de Wet Persoonsregistraties, maar hebben beide een eigen wet. Voor de politie is dat de Wet politiegegevens, voor de inlichtingendiensten geldt de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.

Hoe werkt de hier beschreven procedure

Stap 1

Een inzage verzoek moet je schriftelijk indienen.
klik hier als je inzage wilt doen bij de politie.
klik hier als je inzage wilt doen bij de inlichtingendienst.

Stap 2

Er zijn verschillende termijnen waarop politie en inlichtingendienst antwoord moeten geven op je verzoek.
Voor inzage bij de politie geldt een termijn van 28 dagen.
Voor inzage bij de AIVD geldt een termijn van 3 maanden.

Stap 3

Als de politie of de inlichtingendienst geen inzage geeft in je dossier wat doe je dan.
Klagen over het weigeren van inzage door de politie.
Bezwaar tegen de weigering tot inzage door de inlichtingendienst.