Stap 1: Verzoek tot inzage bij de politie

Welke gegevens

Je kunt alleen inzage krijgen van je eigen gegevens bij de politie. Naast de gegevens die de politie over jou verzameld heeft en bewaart heb je ook het recht om te weten waar die gegevens vandaan komen en aan wie ze zijn verstrekt.

Op basis van

Inzage verzoeken bij de politie doe je op basis van artikel 25 van de Wet politiegegevens (Wpg).

Waar moet je inzage vragen

Je verzoek tot inzage moet je indienen bij de korpsbeheerder van een politiekorps. Tegenwoordig heeft niet elke gemeente een eigen politiekorps maar zijn er 25 korpsen in heel Nederland. Kijk hier voor een overzicht van de adressen. Het is niet zo dat al je informatie verzameld wordt bij het korps waar je woonplaats onder valt. Als je regelmatig demonstreert in Den Haag en je woont in Venlo dan kun je het beste het korps Haaglanden aanschrijven.

Specifieke kennis

Als je denkt te weten welke afdeling of welk team informatie over jou heeft geregistreerd kun je daar specifiek naar vragen. Als het bijvoorbeeld gaat om openbare ordezaken, kan je specifiek de Regionale Inlichtingendienst noemen.

Voorbeeld

Hier vind je een voorbeeldbrief.
Let op: een verzoek tot kennisneming kost geld: momenteel
meestal 4,50 per verzoek. De politie neemt een verzoek meestal pas in behandeling als dit bedrag is betaald.

Termijn

Je kan altijd een verzoek indienen. Je moet binnen vier weken antwoord krijgen.

Verder zoeken

Privacy reglementen Hollands Midden opvragen

Privacy reglementen KMAR

Privacy reglementen NS Camerabeelden van de Spooromgeving

Model reglementen van het CBP

Foto's van verkeersovertreding opvragen bij Amsterdam Amstelland

Privacyreglement Politieregister Cameratoezicht Politie Amsterdam Amstelland