Stap 2: Inzage bij de inlichtingendiensten

Als je mag inzien wat betekent dat?

Van de AIVD of de MIVD krijg je wel een kopie van je gegevens opgestuurd. Let wel op. Ook al krijg je inzage, je kan de indruk hebben dat het niet compleet is. Bovendien worden soms delen of grote delen van je registratie onleesbaar gemaakt.

Uitzonderingen

Je krijgt geen inzage in de volgende stukken:
- Documenten die zicht kunnen geven op een geheim te houden werkwijze van de AIVD/MIVD.
- Informatie die zicht kan geven op een (menselijke) bron van de AIVD/MIVD.
- Stukken die de privacy van derden zou kunnen schaden.
- Documenten die zicht kunnen geven op het actuele kennisniveau van de dienst. Stukken van de laatste vijf jaar worden niet vrijgegeven.

Bij een afwijzing van het inzage verzoek wordt soms in het vage gehouden of de AIVD of de MIVD wel een dossier van het bijhoudt. Daar wordt geen inzage over verstrekt. Als je het niet eens bent met de verstrekte informatie of de weigering tot inzage dan kun je stappen ondernemen.

Je wilt de informatie verwijderen of corrigeren

Als de gegevens niet correct zijn, kun je in een brief aan het hoofd van de inlichtingendienst vragen de gegevens te corrigeren. Dit verzoek moet binnen zes weken beantwoord worden.
Als je vindt dat de gegevens niet thuis horen bij de betreffende inlichtingendienst kun je om verwijdering vragen. Ook dit kan door middel van het sturen van een brief aan het hoofd van de dienst, waarop hij binnen zes weken moet antwoorden.