Stap 1: Verzoek tot inzage bij de AIVD

Welke gegevens

Afhankelijk van waar je denkt geregistreerd te staan dien je een verzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in.
Je kan bij zo'n verzoek aangeven binnen welk verband je denkt dat de AIVD of MIVD gegevens over je heeft verzameld, maar probeer niet te specifiek te zijn misschien zie je iets over het hoofd.

Je kunt informatie opvragen over jezelf, je overleden echtgenoot (echtgenote), geregistreerde partner, kind of ouder of organisaties waar je actief bent geweest. Bedenk wel dat het een rechtsgeldig verzoek moet zijn. Bij vragen over een organisatie moet je wel deel uit maken van het bestuur of de vereniging.

1. Registratie van eigen gegevens, geeft duidelijk aan wie je bent

2. Registraties een overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder van de aanvrager. (Artikel 50 WIV), je dienst dan de volgende gegevens in je brief te vermelden:

a. naam en voorletters van de overledene;
b. geboortedatum en geboorteplaats van de overledene;
c. datum van overlijden en plaats van overlijden;
d. de hoedanigheid van de overledene in relatie tot de aanvrager.

3. Registraties over organisaties (Artikel 51 WIV)

a. Geef duidelijk aan om welke organisatie het gaat
b. Indien mogelijk de context
c. Eventueel de tijdsperiode

Op basis van

Inzage verzoeken bij inlichtingendiensten doe je op basis van artikel 47 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten .

Waar moet je inzage vragen

Voor inzage bij de AIVD:
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
project inzageverzoeken
postbus 20010
2500 EA Den Haag

Voor inzage bij de MIVD:
De minister van Defensie
postbus 20701
2500 ES Den Haag

Termijn

Je kan altijd een verzoek indienen. Je moet binnen drie maanden antwoord krijgen, dit kan verlengd worden met vier weken.

Voorbeeld

Hier vind je een voorbeeldbrief.

Verder zoeken

Procedure inzage AIVD

AIVD

MIVD